Area Suport Empresarial

LA NOSTRA HIST�RIA

�rea Suport Empresarial, est� especialitzada en l�assessoria i la gesti� fiscal, laboral i comptable de pimes i aut�noms.

Els nostres or�gens es troben a l�any 1990, partint de la iniciativa com a ag�ncia d�assegurances. Pocs mesos despr�s, s�ampli� l�activitat amb l�actual oferta de serveis i la incorporaci� de professionals en l�accionariat de la firma Consult-Grup.

L�any 2000, fruit de la pol�tica estrat�gica d�expansi� i creixement, Consult-Grup deriva progressivament el seu negoci a la firma i imatge corporativa d��rea Suport Empresarial, SL. Actualment �rea Suport Empresarial s�ha situat en les posicions de lideratge en la seva �rea d�influ�ncia, convertint-se en una gestoria que vol anar m�s enll� del pur assessorament, vol con�ixer les empreses de les Garrigues i de la Plana de Lleida per acompanyar-les en el seu desenvolupament econ�mic.

�rea Suport Empresarial SL C/ La Font, n� 63 � 25430 Juneda (Lleida)
Tel�fon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.