Area Suport Empresarial

NOTÍCIES

Cinco Días, 12.07.2011

Les pimes podran compensar els impagaments públics amb el seu deute fiscal?

El PP proposa que les pimes compensin els impagaments públics amb el seu deute fiscal.
El Congrés dels Diputats debatrà aquesta setmana una moció del PP que insta el Govern a permetre que les pimes i els autònoms puguin reduir els seus deutes amb Hisenda amb els imports que els deuen les Administracions Públiques.

EFE - Madrid - 2011.07.10

Entre les mesures per reduir els efectes que suporta aquest col.lectiu per la morositat de l'Estat, les comunitats autònomes i els ajuntaments, el PP defensa la necessitat d'establir aquest mecanisme de compensació automàtica, que està previst en la Llei general tributària de 2003 per a supòsits de deutes i devolucions de l'Agència Tributària.

El partit liderat per Mariano Rajoy vol que les pimes puguin descomptar qualsevol impagament que tinguin amb qualsevol administració de les seves obligacions pendents amb Hisenda.

La moció del PP també busca que pimes i autònoms no tributin per l'IVA dels serveis realitzats mentre no cobrin les factures.

Entre altres mesures, el principal partit de l'oposició també vol instar el Govern en aquesta iniciativa a complir la llei de morositat ia posar en funcionament "en el termini d'un mes" la línia ICO per finançar els deutes d'ajuntaments amb pimes i autònoms.

El PP es queixa en la moció que la llei que es va aprovar el 2010 per limitar la morositat d'empreses i Administracions Públiques "no ha impedit que es segueixi mantenint el retard en els pagaments de les operacions comercials", que en el cas de l'Estat , les comunitats autònomes i els ajuntaments supera en 100 dies el màxim establert.
Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.