Area Suport Empresarial

NOTÍCIES

El Segre, 27.07.2011

Llum verda perquè les dones siguin cotitulars d'explotacions agràries

El Congrés aprova per unanimitat la llei, que al setembre passarà al Senat per ser ratificada

La llei de titularitat compartida de les explotacions Agràries, que promou i afavoreix la igualtat efectiva entre dones i homes en el medi rural, a través del reconeixement jurídic i econòmic derivat de la seua participació en l'activitat agrària, va fer aquest dijous un nou pas endavant al ser aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats.

La ministra de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, Rosa Aguilar, que va dir que aquesta llei podria ser aprovada el setembre després de passar pel Senat, va manifestar que és un pas ferm i decidit en matèria d'igualtat, que beneficiarà 100.000 dones. Així mateix, va denunciar la "invisibilitat" de la feina de les dones en les explotacions agràries, considerada com a ajuda familiar, i les dificultats que això suposa per a l'accés al crèdit i altres beneficis, a l'estar aquests vinculats a la titularitat d'explotacions i no a la propietat de la terra.

Les subvencions es concediran al 50% entre els dos titulars i dones i homes tindran capacitat d'obtenció al 50% de crèdits per al desenvolupament de l'explotació.

El nou marc legal ofereix tres opcions, la constitució d'una societat de responsabilitat limitada; la creació d'una unitat econòmica, sense personalitat jurídica, que s'inscriuran en el Registre de Titularitat Compartida i, quan no sigui possible cap de les dos alternatives anteriors, el reconeixement dels drets econòmics generats per la feina com a contraprestació per la seua activitat.

La parlamentària de CiU per Lleida, Conxita Tarruella, va valorar que la nova regulació permetrà una "igualtat efectiva" i tindrà implicacions econòmiques i demogràfiques, com un "incentiu" que les dones es quedin en el medi rural i permetin frenar l'"abandó, envelliment i masculinització" del camp.

CiU ha incorporat en aquesta llei algunes de les seues esmenes parcials, com la possibilitat que les titulars d'una explotació puguin compaginar aquesta activitat amb una altra professió. A més, salvaguarda les competències de la Generalitat en aquest àmbit.
Reivindicació històrica

La presidenta d'Asaja-Amfar, Rosa Pruna, va explicar a SEGRE que aquesta llei era una reivindicació històrica i que pot donar lloc a un canvi de mentalitat en un món agrari dominat per homes.
Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.