Area Suport Empresarial

NOTÍCIES

El Segre, 01.08.2011

Les exportacions es configuren com la branca d'activitat més dinàmica a la província de Lleida

Segons un informe del BBVA, la percepció de l'enconomia lleidatana millora de forma lleu al segon trimestre

L'Enquesta d'Activitat Econòmica del BBVA Research corresponent al segon trimestre de 2011 a la província de Lleida, realitzada als directors d'oficina de l'entitat bancària a Ponent, mostra una lleugera millora respecte del trimestre anterior, atès el menor percentatge de respostes que assenyalen un empitjorament addicional en el trimestre. No obstant, les perspectives per al tercer trimestre continuen mostrant incertesa i dubtes sobre la solidesa de la recuperació.

Segons el BBVA, l'escepticisme sobre el futur podria haver-se vist influït per la continuïtat de la debilitat de la demanda interna, per l'augment dels preus de les matèries primeres i dels tipus d'interès, però, sobretot, per les tensions financeres a Europa. Tot i que l'enquesta es realitzà abans de l'episodi de màxim estrès en el deute sobirà generat a partir dels dubtes instal·lats sobre la solvència de l'economia italiana i que afectà Espanya, s'hauria pogut veure influïda per part de la fase alcista de les primes de risc prèvies a aquest període.

El sector exterior el que millors resultats presenta. La visió dels enquestats sobre l'evolució de les exportacions ha millorat substancialment respecte de períodes anteriors, i assenyalen les vendes internacionals com a important motor de creixement regional (el 88% de les respostes recullen que les exportacions s'haurien mantingut igual o fins i tot incrementat en el trimestre).

Altres sectors més orientats cap al mercat local, tot i mostrar també una tendència positiva, estarien recuperant-se a ritmes significativament més suaus que el sector exportador, el que determinaria que els nivells d'inversió i d'ocupació encara estiguin en nivells mínims. Així, ni la situació de la indústria ni la de les activitats relacionades amb la construcció haurien variat substancialment respecte del primer trimestre de l'any i avançarien només molt suaument cap a nivells d'estabilitat. La pràctica totalitat dels enquestats manifesten que els nivells d'inversió d'ambdues branques no haurien millorat darrerament.

Respecte del sector primari, hi ha la percepció que la collita d'enguany podria no ser tant bona com la de l'any anterior, el que podria afectar negativament la renda del sector. Es valora positivament el pla de millora del sector aprovat per la Generalitat i la prestació d'avals de SAECA (Sociedad Estatal de Caución Agraria). Tanmateix no es percep una millora addicional en el rati d'inversió al sector.

També respecte de les activitats turístiques es manté una certa precaució, i pràcticament el 80% respon que les xifres turístiques s'haurien mantingut en nivells de 2010. Malgrat aquest resultat, hi ha expectatives de millores en el volum turístic en el proper trimestre, recolzat en el turisme rural i natural.

En conclusió, tot i que s'ha produït una sensible millora en l'orientació de les respostes, no ha estat suficient perquè millorin les expectatives per al proper trimestre. Així, segons l'informe, s'ha avançat des d'una posició pessimista cap a una altra més neutra, però encara es manté l'escepticisme sobre l'evolució econòmica futura, el que dificulta una previsió global més positiva.
Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.