Area Suport Empresarial

NOTÍCIES

Àrea Suport Empresarial SL, 13.09.2011

Tan sobrats de talent estem?

Les mesures que s?arbitren des dels estaments governamentals per intentar millorar els efectes de la crisi i encarar un nou període de progrés i bonança econòmica, no deixen de ser en la seva majoria, pedaços que es sobreposen els uns als altres i no aporten cap solució definitiva, sinó que l?únic que aconsegueixen és salvar o mantenir la propera dada de la prima de risc, nivell d?atur o endeutament , prou importants i urgents, si més no. No dic pas el contrari.

Però les mesures que inspiren un futur més prometedor, parteixen del present. I el nostre present amb projecció de futur són els nostres nens i nenes. Són les nostres bases i hem de destinar-hi recursos no sempre basats en partides pressupostàries elevades. Sota una voluntat real de promoure canvis, en molts casos parlarem de destinar-hi més esforços que recursos.

És necessària la intervenció de tots els agents socials per al desenvolupament de projectes coordinats conjuntament entre l?administració pública, les empreses, les organitzacions, les famílies i els ciutadans, destinats a la potenciació del talent dels nens i nenes mitjançant la creació d?un context educatiu idoni basat en estímuls maximitzadors i en l?exercici de la voluntat de l?individu, per mitjà del treball i la millora personal. El context actual està ancorat en el model educatiu del segle XIX i fixa uns objectius de mínims i d?homogeneïtzació, que està ben lluny de la realitat dels nostres infants i joves, on preval la velocitat, la innovació, les tecnologies, i on la diferenciació és un repte.

L?educació i el desenvolupament del talent, és tasca de tots, ja que tots ens veurem beneficiats si aconseguim elevar el nivell educatiu i el benestar general. Els grans avenços científics, tècnics, humanístics i socials de la Història de la Humanitat són fruït de l?esforç d?individus amb talent que han tingut l?oportunitat de treballar en contextos suficientment fèrtils que han permès l?aflorament d?aquest talent. No oblidem que el talent no atès a la infància, es perd.

La promoció dels canvis a les bases, suposa una reflexió profunda sobre els pilars fonamentals d?un país, i és massa arriscat deixar-ho tot a mans de l?administració. Les nostres empreses han d?intervenir en el context educatiu des dels primers cicles i emprendre accions de foment del talent des de la infància mitjançant les seves polítiques internes de responsabilitat social empresarial. Al cap i a la fi, en seran les primeres usuàries. I les famílies hauran d?acostumar-se a intervenir més activament en l?educació dels seus fills en pro d?activar el tret diferencial dels infants que els centres educatius hauran de cultivar i potenciar. Llavors podrem gaudir del que ara sembrem: un futur prometedor.

Neus Salla Capdevila
Directora d?Àrea Suport Empresarial SL
Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.