Area Suport Empresarial

NOTÍCIES

Àrea Suport Empresarial, 23.01.2013

Servei Jurídic d'Àrea

Àrea Suport Empresarial dóna un servei integral als seus clients en tot alló que es refereix a l?assessorament i gestió tant de la seva empresa o negoci, com de les seves necessitats particulars .

Per això posem a la vostra disposició el nostre SERVEI JURÍDIC, incorporant a l?advocat de prestigi i referència, el Sr. José Luis Muñoz, amb 5 d?experiència i el seu equip de professionals de l?àmbit de la juricatura.

El nostre departament jurídic disposa d?una branca pública integrada per les àrees de: Urbanisme, Contenciós-Adminitratiu, Dret Sanitari, Dret Mediambiental, Protecció de Dades de Caràcter Personal i Dret Penal.

I dins la branca privada ofertem els serveis relacionats amb:
DRET MERCANTIL I D?EMPRESA:
-Dret concursal.
-Constitucions i dissolucions de societats.
-Ampliació de capital social.
-Recursos i reclamacions fiscals.
-Reclamacions d?impagaments.

DRET LABORAL i DE LA SEGURETAT SOCIAL:
-Tramitació de permisos de residència i de treball, inclosa la seva presentació i tramitació davant els organismes estatals competents respecte a treballadors com a l?empresa qui contracta.
-Assessorament en matèria de sancions, ordre de trasllat, modificació de les condicions de treball, expedients de regulació de treball i negociació de convenis col?lectius.
-Assistència en matèria contenciosa de l?ordre laboral (acomiadaments, extincions contractuals, infraccions).
-Assessorament, defensa i representació de l?empresa en actuacions, expedients i procediments davant la Inspecció de Treball.

DRET CIVIL:
-Indemnitzacions: accidents, trànsit, negligències.
-Propietats Horitzontals (comunitats de propietaris).
-Successions: herències i testaments.
-Processos de responsabilitat civil, contractual i extracontractual.
-Redacció i revisió de contractes civils.
-Arrendaments urbans i rústics.
-Elaboració de contractes privats.
-Reclamacions a entitats bancàries per excessos i incompliments contractuals.

DRET DE FAMÍLIA:
-Separacions i divorcis.
-Modificacions de Mesures Complementàries a la Separació.
-Pensions Alimentàries i Compensatòries.
-Processos d?Adopció, Tutela i Incapacitat.


FACI LES SEVES CONSULTES AL 973 150 403
Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.