Area Suport Empresarial

NOTÍCIES

El Segre, 14.06.2011

Lleida, l'única província catalana amb caiguda de la recaptació fiscal

Si la recaptació fiscal es pot utilitzar com a termòmetre per mesurar la marxa de l'activitat econòmica, és evident que Lleida continua tenint problemes. De fet, és l'única província catalana que ha tancat els quatre primers mesos de l'any amb una caiguda de recaptació, segons les dades de l'Agència Tributària. En concret, entre els mesos de gener i abril, empreses i particulars de la província van pagar al fisc 258 milions d'euros, 17,7 milions menys que en el mateix període de l'any anterior.

Es tracta d'una minva d'ingressos per al fisc d'un 6,4%, una evolució que contrasta amb les taxes de creixement en positiu per a les arques de l'Estat a la resta de províncies catalanes. En el cas de Girona, l'augment és mínim, de tot just tres dècimes, però a Tarragona arriba a ser d'un 3,8% i a Barcelona assoleix el 4,5%.

A l'hora d'analitzar les causes de la menor recaptació fiscal a Lleida la resposta és clara: l'ensorrament d'ingressos per l'impost de societats i la caiguda de l'aportació de l'IVA a la cistella total d'impostos a la província. Dit d'una altra forma, els resultats de les empreses no milloren, cosa que evidencien els ingressos més minsos per societats, i el consum continua sense despertar-se a la província, com demostren les dades de l'IVA.
En concret, en els quatre primers mesos de l'any, la recaptació per societats amb prou feines va superar els 7 milions d'euros, un 61,4% menys que en el mateix període de l'any anterior, quan es va arribar als 18,53. Al passar comptes sobre l'IVA, el descens és més baix en termes percentuals, amb un retrocés del 16,3%, però és molt més gran si es treballa amb xifres absolutes. Aquest any s'ha ingressat per IVA a l'Agència TRibutaria 82,121 milions d'euros, davant dels 98,077 d'un any abans. És a dir, la caiguda és de gairebé 16 milions d'euros.

La resta de les partides tenen evolucions en positiu per al balanç de l'Agència Tributària. Els lleidatans han pagat per IRPF entre el gener i l'abril un total de 161,72 milions d'euros, un 5,6% més que en les mateixes dates de l'any 2010. Encara que pel volum es tracta d'un impost reduït, és destacable la millora de la recaptació en el cas dels impostos especials, que paga per exemple la producció de begudes alcohòliques com la cervesa. Entre el gener i l'abril, la recaptació ha crescut més d'un 31%, fins a arribar als 4,2 milions.

El conjunt de l'Estat tanca el quadrimestre amb uns ingressos tributaris de 27.758 milions, un 8% més.
Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.