Area Suport Empresarial

ÀREA COMPTABILITAT

L’àrea de comptabilitat d’AREA SUPORT EMPRESARIAL, SL, atèn les necessitats d’informació econòmica de les empreses oferint un servei basat en:
a) l’optimització dels costos del servei pel client mitjançant l’adaptació dels nostres processos interns a un control rigorós dels temps.
b) la flexibilitat del servei, oferint exclussivament atenció a les necessitats que aporten valor afegit pel client.

Oferim la gestió de la comptabilitat a societats i autònoms per sistemes informàtics desde les oficines del client o desde les nostres oficines.

-Organització de la documentació.
-Mecanització d’apunts contables.
-Anàlisi d’amortitzacions i provisions.
-Formulació de balanços i estats comptables.
-Formulació dels Comptes Anuals.
-Informació i assessorament sobre l’evolució econòmica per emprendre mesures correctores amb la finalitat de disminuir la càrrega fiscal en l’impost sobre la renda o l’impost de societats.
-Complimentació d’estadístiques d’evolució econòmica, de productes, de productivitat, etc...
-Posada al dia de la comptabilitat
-Emissió de les factures del client. -Gestió d'herències i anàlisi del cost impositiu.

Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.