Area Suport Empresarial

CREACI� D�EMPRESES

�REA SUPORT EMPRESARIAL, tracta de manera particular l�atenci� als tramits de creaci� d�empreses i suport a l�emprenedor, atenent aquest serveis amb l�intervenci� interdisciplinar de les diferents �rees (laboral, fiscal, assegurances...) per aconseguir agilitat, precissi� i encert en el proc�s de creaci� d�empreses.

-Estudi personalitzat de la forma jur�dica �ptima a adoptar: aut�nom, societat limitada, etc.
-Tr�mit de subvencions i ajudes..
-Inscripcions de la nova empresa als Registres p�blics necessaris.
-Altes i comunicacions a les Administracions P�bliques.
-Redacci� dels estatuts societaris.
-Acompanyament i assist�ncia a la protocolitzaci� de la constituci� societ�ria.

�rea Suport Empresarial SL C/ La Font, n� 63 � 25430 Juneda (Lleida)
Tel�fon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.