Area Suport Empresarial

�REA FISCAL

L��rea fiscal d�AREA SUPORT EMPRESARIAL, funciona de manera interconnectada a les altres �rees amb l�objectiu que el client redueixi la seva c�rrega impositiva partint del coneixement global de les diferents realitats empresarials (econ�mica, humana, etc.)

-Altes, baixes i variacions censals i de l�impost d�activitats econ�miques davant l�Administraci� d�Hisenda.
-Preparaci�, estudi, confecci� i presentaci� dels models trimestrals, mensuals i anuals dels impostos.
-Assessorament, estudi fiscal i tramitaci� de l�impost de societats.
-Assist�ncia i representaci� a inspeccions d�hisenda.
-Tramitaci� de certificats de corrent de pagaments.
-Organitzaci� de la documentaci� i mecanitzaci� dels llibres registre (llibres IVA, b�ns d�inversi�, etc.).
-Gesti� d'her�ncies i an�lisi del cost impositiu.

�rea Suport Empresarial SL C/ La Font, n� 63 � 25430 Juneda (Lleida)
Tel�fon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.