Area Suport Empresarial

ÀREA FISCAL

L’àrea fiscal d’AREA SUPORT EMPRESARIAL, funciona de manera interconnectada a les altres àrees amb l’objectiu que el client redueixi la seva càrrega impositiva partint del coneixement global de les diferents realitats empresarials (econòmica, humana, etc.)

-Altes, baixes i variacions censals i de l’impost d’activitats econòmiques davant l’Administració d’Hisenda.
-Preparació, estudi, confecció i presentació dels models trimestrals, mensuals i anuals dels impostos.
-Assessorament, estudi fiscal i tramitació de l’impost de societats.
-Assistència i representació a inspeccions d’hisenda.
-Tramitació de certificats de corrent de pagaments.
-Organització de la documentació i mecanització dels llibres registre (llibres IVA, béns d’inversió, etc.).
-Gestió d'herències i anàlisi del cost impositiu.

Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.