Area Suport Empresarial

�REA LABORAL

AREA SUPORT EMPRESARIAL, SL, ofereix un �rea professional que conjuga l�adaptaci� dels serveis prestats a la realitat particular de cadascuna de les relacions de treball de l�empresa amb els seus efectius humans, atenent les necessitats amb agilitat i adaptaci� als canvis freq�ents de la normativa del m�n de les relacions laborals.

-N�mines i assegurances socials.
-Contractes de treball.
-Altes, baixes i variacions de treballadors a la seguretat social.
-C�lculs de costos salarials.
-Enviament opcional via internet de la documentaci� (n�mines, contractes, etc.)
-Complimentaci� estad�stiques laborals.
-Emissi� dels certificats d�empresa.
-Tramitaci� de certificats de corrent de pagament.
-Tramitaci� de partes de baixa i alta per malaltia o accident.
-Confecci� del calendari laboral.
-Control riguros de venciments de contractes.
-Revisi� trimestral de la situaci� econ�mica, personal i familiar dels treballadors per establir el percentatge de retenci� a aplicar a les n�mines.
-Assist�ncia a inspeccions de treball.
-Acompanyament en processos judicials oferint col.laboraci� al servei jur�dic designat pel client.
-C�lcul de pensions i altres prestacions com la de vidu�tat, incapacitats i altres.

�rea Suport Empresarial SL C/ La Font, n� 63 � 25430 Juneda (Lleida)
Tel�fon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.