Area Suport Empresarial

ÀREA LABORAL

AREA SUPORT EMPRESARIAL, SL, ofereix un àrea professional que conjuga l’adaptació dels serveis prestats a la realitat particular de cadascuna de les relacions de treball de l’empresa amb els seus efectius humans, atenent les necessitats amb agilitat i adaptació als canvis freqüents de la normativa del món de les relacions laborals.

-Nòmines i assegurances socials.
-Contractes de treball.
-Altes, baixes i variacions de treballadors a la seguretat social.
-Càlculs de costos salarials.
-Enviament opcional via internet de la documentació (nòmines, contractes, etc.)
-Complimentació estadístiques laborals.
-Emissió dels certificats d’empresa.
-Tramitació de certificats de corrent de pagament.
-Tramitació de partes de baixa i alta per malaltia o accident.
-Confecció del calendari laboral.
-Control riguros de venciments de contractes.
-Revisió trimestral de la situació econòmica, personal i familiar dels treballadors per establir el percentatge de retenció a aplicar a les nòmines.
-Assistència a inspeccions de treball.
-Acompanyament en processos judicials oferint col.laboració al servei jurídic designat pel client.
-Càlcul de pensions i altres prestacions com la de viduïtat, incapacitats i altres.

Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.