Area Suport Empresarial

ELS NOSTRES PRINCIPIS I VALORS

Proximitat: oferir una atenció personalitzada a tots els clients independentment del benefici econòmic de l’operació. La nostra oficina central es troba situada a Juneda, però tenim una delegació oberta a Cervià de les Garrigues i una altra a l'Albi per tal d'ésser més a prop dels nostres clients.

Agilitat i inmediatesa: actuar amb la màxima celeritat possible per satisfer les necessitats.

Proactivitat: actuar intentant avançar-nos a les necessitats del client. Volem anar més enllà del pur assessorament, volem conèixer la seva empresa, el seu negoci per acompanyar-lo en el seu desenvolupament.

Flexibilitat: establir l’adaptació tècnica i de recursos exclusivament necessaris a cada necessitat diferent del client. Evitar totes aquelles operacions i gestions que no suposin un valor afegit pel client i una infrautilització dels seus recursos econòmics.

Responsabilitat social: implementació de polítiques de recursos humans basades en el creixement humà i professional dels nostres col·laboradors.

Respecte absolut al codi ètic professional: respecte al deure del secret i deure d’informació del marc legal y de les conseqüències derivades de la presa de determinades decisions.

Àrea Suport Empresarial SL C/ La Font, nº 63 · 25430 Juneda (Lleida)
Telèfon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.