Area Suport Empresarial

ELS NOSTRES PRINCIPIS I VALORS

Proximitat: oferir una atenci� personalitzada a tots els clients independentment del benefici econ�mic de l�operaci�. La nostra oficina central es troba situada a Juneda, per� tenim una delegaci� oberta a Cervi� de les Garrigues i una altra a l'Albi per tal d'�sser m�s a prop dels nostres clients.

Agilitat i inmediatesa: actuar amb la m�xima celeritat possible per satisfer les necessitats.

Proactivitat: actuar intentant avan�ar-nos a les necessitats del client. Volem anar m�s enll� del pur assessorament, volem con�ixer la seva empresa, el seu negoci per acompanyar-lo en el seu desenvolupament.

Flexibilitat: establir l�adaptaci� t�cnica i de recursos exclusivament necessaris a cada necessitat diferent del client. Evitar totes aquelles operacions i gestions que no suposin un valor afegit pel client i una infrautilitzaci� dels seus recursos econ�mics.

Responsabilitat social: implementaci� de pol�tiques de recursos humans basades en el creixement hum� i professional dels nostres col�laboradors.

Respecte absolut al codi �tic professional: respecte al deure del secret i deure d�informaci� del marc legal y de les conseq��ncies derivades de la presa de determinades decisions.

�rea Suport Empresarial SL C/ La Font, n� 63 � 25430 Juneda (Lleida)
Tel�fon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.