Area Suport Empresarial

LA NOSTRA VISI�

El teixit empresarial del nostre entorn est� format per la petita i mitjana empresa. En aquest marc, els objectius s�assoleixen pel gran esfor� de l�emprenedor o empresari , qui necessita d�un recolzament professional extern, flexible i ajustat a les seves possiblitats econ�miques.

Una de les seves necessitats fonamentals �s la proximitat, entesa des d�una doble vessant: f�sica i estrat�gica.

La proximitat amb el client repercuteix en un millor coneixement del seu negoci i tamb� en un tracte personalitzat.

El client coneix les persones que duran a terme les tasques que encomani, i t� la seguretat que faran tot el possible per ajudar-lo, amb independ�ncia de la import�ncia econ�mica del seu cas particular.

�rea Suport Empresarial ofereix un servei diferenciat de qualitat per tal de tenir cura de la tranquil�litat empresarial del client, una vessant rellevant per tal de fer avan�ar l'empresa i el seu negoci.

�rea Suport Empresarial SL C/ La Font, n� 63 � 25430 Juneda (Lleida)
Tel�fon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.